Chống DBHB

Chống diễn biến hòa bình

NHÌN LẠI “CÁCH MẠNG MÀU” Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
291 views

Nhìn lại “cách mạng màu” ở một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

Hiện nay, có hàng trăm tổ chức phản động lưu vong được tuyên bố thành lập dưới nhiều...