Video

Video

1824 views

Đắng lòng khi xem clip này!

Hỡi những người đang bưng bô Phương Tây, hãy vào xem người ta đã đối xử với người...

439 views

FORMOSA HÀ TĨNH RA LÒ NHỮNG CUỘN THÉP THƯƠNG PHẨM ĐẦU TIÊN

Sau một thời gian đốt lửa lò cao, đi vào vận hành sản xuất thử, Formosa Hà Tĩnh...

484 views

Chi tiết tên lửa hôm Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra Quân chủng Hải quân

Chi tiết tên lửa hôm Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra Quân chủng Hải quân đây! Chúng ta...

252 views

Việt Nam sản xuất đạn xuyên thép

Nơi sản xuất đạn xuyên thép của Việt Nam. Mời các bạn xem để biết một phần về...

3646 views

VẠCH MẶT 3 QUE XUYÊN TẠC “CỜ VÀNG SỌC ĐỎ XUẤT HIỆN TRÊN VTC”!

Trong lễ hội đánh cá ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, một người đàn ông đeo cái bì màu...

237 views

Tâm sự chân thành của một người dân yêu nước

Mời các bạn lắng nghe và chia sẻ!