Cần tìm danh tín 2 nhân vật trong clip của “Hội sinh viên nhân quyền”

share on:

Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, vừa phát tán trên mạng internet một đoạn clip dưới hình thức livestream có nội dung xuyên tạc tình hình đất nước hiện nay. Theo như một số trang mạng đang chia sẻ thì đây là đoạn clip trong một buổi hội luận trực tuyến do chúng tổ chức nhằm quy tụ số bạn trẻ có cách nhìn nhận lệch lạc về thực tế xã hội để kích động chống phá.

Các thành viên “Hội sinh viên nhân quyền”

Hai bạn trẻ trong đoạn clip được chia sẻ vừa trên được cho là cựu sinh viên Đại học Công nghiệp (tốt nghiệp năm 2016). Tuy nhiên, danh tính của hai bạn trẻ này chưa được làm rõ. Bởi vậy việc xác định hai nhân vật này là hết sức cần thiết để nhanh chóng có biện pháp giáo dục kịp thời, không để bị các thế lực thù địch, nhất là số rận chủ lôi kéo, nhồi sọ, tác động bằng những chiêu trò làm tiền bẩn thỉu cho ngoại bang.

Việt Nam đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước đang cùng toàn thể nhân dân thực hiện mục tiêu “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quá trình đó không thể không có những hạn chế thiếu sót. Rận chủ thường đưa ra các nước Tây, Tàu để coi đó là hình tượng cho sự phát triển, là biểu tượng cho tự do dân chủ. Vậy thử hỏi việc khủng hoảng nợ công ở các nước phương Tây thì sao, việc xả súng khiến hàng trăm người chết ở Las Vegas vừa rồi thì sao? Hạn chế, thiếu sót là những vấn đề cố hữu, tồn tại cùng quá trình xây dựng và phát triển của bất kì quốc gia nào. Điều quan trọng không phải là công kích, xuyên tạc chống phá mà điều cốt yếu chính là nhìnnhận, đánh giá mang tinh thần xây dựng vì sự phát triển bền vững lâu dài.

2 đối tượng trong clip xuyên tạc

Nhiều bạn trẻ hiện nay bị ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây, bị tác động bởi nhiều luồng thông tin khác nhau. Tuy nhiên, họ lại chưa có hoặc hạn chế trong việc phân tích, đánh giá, nhìn nhận thông tin một cách khách quan và đầy đủ. Nói khác đi, họ chưa có sức đề kháng trước thế giới thông tin hiện nay.

Điều này hết sức nguy hiểm bởi ranh giới giữa cái xấu và cái tốt, giữa phản biện xã hội và tư tưởng cáp tiến là rất mong manh. Các bạn trẻ thường xuyên chia sẻ, bình luận mang tính tiêu cực, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội. Và thực tế, nhiều bạn trẻ, nhất là số sinh viên đã bị các đối tượng rận chủ tìm cách móc nối, lôi kéo vào các tổ chức phản động trá hình. Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam là một tổ chức như vậy.

Những hành động như hai bạn trẻ trong đoạn clip nêu trên cần sớm được nhắc nhở, chấn chỉnh. Các bạn trẻ khác cần coi đây là một bài học, tránh bị các thế lực thù địch tiếp cận, lôi kéo vào hoạt động gây rối chống phá chính quyền.

Nguồn: Bút chiến

share on: