Dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 52 tỷ USD

share on:
Đến ngày 29/12/2017, tổng dự trữ ngoại hối Nhà nước chính thức ở mức xấp xỉ 52 tỷ USD. Như vậy trong năm 2017 chúng ta đã mua vào khoảng 13 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối, đây là mức kỷ lục.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã cho biết như vậy tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng 29/12.

Chính sách tiền tệ phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá

Tại Hội nghị, bày tỏ sự nhất trí cao đối với báo cáo kết quả điều hành kinh tế – xã hội năm 2017 của Chính phủ, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, theo ý kiến một số lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các bộ ngành tại Hội nghị cũng như các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, các ngân hàng, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, năm 2017 Chính phủ rất thành công trong việc vừa thực hiện ổn định kinh tế vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao. Đặc biệt, Chính phủ rất kiên định trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, tạo sự tin tưởng cho nền kinh tế, cộng đồng các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là điểm sáng quan trọng tạo đà cho phát triển kinh tế năm 2017 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở kiên định lập trường chính sách của Chính phủ như vậy, trong công tác hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2017, NHNN cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với các chính sách vĩ mô khác, đặc biệt là chính sách tài khóa để giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát ở mức thấp, đồng thời hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị sáng 29/12

Theo báo cáo của Chính phủ, lạm phát cơ bản năm 2017 chỉ duy trì bình quân 1,41%, chứng tỏ công cụ điều hành chính sách tiền tệ đã đi đúng hướng. Cùng với đó, trong năm vừa qua NHNN đã thực hiện đồng bộ các công cụ điều hành để giảm lãi suất điều hành, qua đó các tổ chức tín dụng (TCTD) trong năm 2017 đã giảm lãi suất cho vay từ 0,5 – 1%. Nhiều TCTD áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, xếp hạng tín nhiệm cao khoảng 4 – 5%/năm; triển khai chương trình cho vay trung dài hạn đối với lĩnh vực ưu tiên xuống còn khoảng 8%/năm.

Bên cạnh việc mở rộng tín dụng, hệ thống ngân hàng đã tập trung rất mạnh cho việc đảm bảo an toàn chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng rất thận trọng để tránh những tác động bất lợi đến cân đối vĩ mô, kiểm soát được lạm phát và giữ được an toàn hoạt động ngân hàng.

Đặc biệt, cơ cấu tín dụng đã tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là một số ngành kinh tế trọng điểm như công nghiệp chế biến, chế tạo đến cuối năm dự kiến tăng trên 30%, tín dụng DN ứng dụng công nghệ cao tăng trên 28%, tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng 21%. Tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro đã được kiểm soát rất chặt theo chỉ đạo của Chính phủ và của NHNN.

Về điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối, Thống đốc thông báo đến hôm nay (29/12), tổng dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức ở mức xấp xỉ 52 tỷ USD. Như vậy trong năm 2017 chúng ta đã mua vào khoảng 13 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối, một mức kỷ lục. “Việc tăng dự trữ ngoại hối có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố vị thế, uy tín quốc gia, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam”, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng nhận định.

Bên cạnh đó, năm vừa qua theo chỉ đạo của Chính phủ, toàn hệ thống ngân hàng đã chủ động và quyết liệt trong việc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. NHNN đã báo cáo Quốc hội để thông qua Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu, trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt lộ trình Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu cho đến năm 2020; đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 để thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD.

Năm 2018: Triển khai nhiều quy định mới về xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng

Bước sang năm 2018, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng đây sẽ là năm đặc biệt quan trọng với ngành Ngân hàng khi triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD. Do vậy NHNN sẽ chỉ đạo và hỗ trợ tối đa cho các TCTD đẩy nhanh xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 để tích cực thu hồi nợ và hướng dẫn triển khai quyết liệt việc cơ cấu lại các TCTD theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Thực hiện các giải pháp về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, chuyển đổi mô hình quản trị, điều hành, tăng cường minh bạch hóa hoạt động của các TCTD phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn của Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo các cân đối vĩ mô, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra. Đặc biệt, tăng cường xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các TCTD cùng với các chính sách điều hành chủ động và linh hoạt của NHNN.

Cùng với điều tiết thanh khoản, NHNN chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sẽ là cơ sở cho việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Qua đó giúp các DN tiết giảm chi phí hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tốt hơn. Đồng thời, tiếp tục điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ một cách ổn định; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước, tiếp tục chỉ đạo mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả; tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ…/.

Hoàng Yến/Thời báo Tài chính – Cơ quan của Bộ Tài chính
Facebook Comments