FORMOSA HÀ TĨNH RA LÒ NHỮNG CUỘN THÉP THƯƠNG PHẨM ĐẦU TIÊN

share on:

Sau một thời gian đốt lửa lò cao, đi vào vận hành sản xuất thử, Formosa Hà Tĩnh đã cho ra lò những cuộn thép thương phẩm đầu tiên. Đến ngày 12/6, Nhà máy Thép đã sản xuất được trên 57.500 tấn gang lỏng và 33.700 tấn phôi thép.

Theo Báo Hà Tĩnh

Facebook Comments