Giáo dân giáo xứ Đăng Cao huyện Diễn Châu, Nghệ An kéo lên chửi giáo viên, dọa đánh học sinh lương dân

share on:

Giáo dân giáo xứ Đăng Cao huyện Diễn Châu, Nghệ An kéo lên chửi giáo viên, dọa đánh học sinh lương dân.

Chiều ngày 27/03/2018, một số giáo dân tràn vào trường Tiểu học xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trắng trợn cho rằng “giáo viên trường đã xúi học sinh lương đuổi học sinh giáo dân không cho học” . Trong khi chính số học sinh giáo dân đã không đến trường, hoặc đến lớp nhưng tự ý bỏ về không lý do. Sau đó về lại nói lại với phụ huynh là bị cô giáo và các bạn đuổi.

Hình ảnh cắt từ video clip

Số giáo dân này đã xúc phạm, chửi cô giáo Hiệu trưởng “ngu như bò, về nhà chăn bò”, … dọa đánh đập vỡ mặt một số giáo viên khác. Sau đó số giáo dân này còn lên tận lớp học, có hàng chục lớp đang trong giờ học để đòi lôi học sinh lương dân ra để xử lý.
Số giáo dân này ngày càng thể hiện sự manh động, vô học dưới trướng kích động của linh mục Đinh Văn Minh nhằm gây rối an ninh trật tự, gây mất đoàn kết lương – giáo, làm băng hoại đạo đức xã hội, trong khi truyền thống dân tộc luôn dạy “Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” thì số giáo dân này đã xúc phạm đến những người đang có nhiệm vụ cao cả là dạy dỗ cho chính con mình.

Theo Công dân mạng

Facebook Comments