Sắp có chỉ thị ‘đưa ra khỏi Đảng những người không xứng đáng’

share on:

Ban Bí thư chuẩn bị ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc những người không còn đủ tư cách.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Võ Hải

Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo chỉ thị nói trên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Quá trình xây dựng, Ban đã nghiên cứu báo cáo của 68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, khảo sát tại 10 Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Kết quả cho thấy số lượng đảng viên tăng, nhưng công tác kết nạp đảng viên và sàng lọc, đưa ra những người không còn đủ tư cách chưa kịp thời. Tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ chưa được ngăn chặn.

Tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo chỉ thị ngày 18/12/2018, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công tác cán bộ được bàn nhiều, nhưng công tác đảng viên còn ít bàn đến, mặc dù nó rất quan trọng. Hiện cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó khoảng 5 triệu đảng viên, “đông nhưng không mạnh”.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải nâng cao chất lượng đảng viên, vì “đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển”. Tổng bí thư chỉ đạo phải nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc, kiên quyết đưa ra những người không còn đủ tư cách, động cơ không trong sáng, “vào Đảng không phải để chiến đấu hy sinh mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức…”.

Đến hết năm 2017, toàn Đảng có gần 5 triệu đảng viên. Trong các năm 2011-2017, gần 51.000 người bị đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên, trong đó xóa tên do vi phạm là hơn 38.519; gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ.

Ông Phạm Minh Chính cho hay, trong quý I, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải tham mưu triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn ngành cũng tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội.

Trong những tháng đầu năm 2019, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng sẽ tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ, nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý để kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

“Giữa năm 2019 đầu 2020 là điểm rơi kiện toàn cấp ủy, vì vậy phải nắm chắc quy định của Đảng và tình hình cán bộ để kiện toàn. Đặc biệt là chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ. Vừa rồi chúng ta đã làm tốt, được nhân dân ghi nhận nên sắp tới phải làm tốt hơn nữa”, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh.

Hoàng Thùy

Facebook Comments