Tag: dân chủ

2717 views

Những ví dụ về “Tự do, Dân chủ kiểu Mỹ”

Những ví dụ về việc chính quyền Washington áp đặt tư tưởng “Tự do, Dân chủ kiểu Mỹ”...

2639 views

Bản chất của “Tự do, Dân chủ kiểu Mỹ”

“Tự do kiểu Mỹ” là việc Mỹ tự cho mình cái quyền thích đánh ai thì đánh, nếu...

1633 views

“Dân chủ” được hiểu như thế nào cho đúng?

"Dân chủ" được hiểu như thế nào cho đúng? Dân chủ phải đi liền với kỷ cương. Khi...

968 views

Hội thảo xã hội dân sự thường niên 2017 – Nơi tụ tập của những con người thiếu hiểu biết

Hôm rồi tôi có cơ hội được tham dự cái gọi là “Hội Thảo Xã Hội Dân Sự...