Thông tin về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” lên sóng thời sự VTV

share on:

Thông tin về tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” lên sóng thời sự VTV.

Kính mời các bạn xem, chia sẻ để nhiều người cùng biết về tổ chức khủng bố này.

 

Nguồn VTV

share on: