Tiếp tục biến nhà thờ thành nơi cổ suý cho tội phạm chống chính quyền: Giáo phận Vinh đã nhờn pháp luật và coi thường dư luận?

share on:

Về đối tượng Lê Đình Lượng hoạt động chống chính quyền hiện đã bị bắt giam, xét xử sơ thẩm chúng tôi đã có nhiều bài viết phản ánh. Bạn đọc có thể xem lại tại đây:

https://thongtinchongphandong.com/bo-mat-that-va-nhung-hoat-dong-ngong-cuong-cua-le-dinh-luong/

– https://thongtinchongphandong.com/nong-cong-an-nghe-an-bat-khan-cap-doi-tuong-phan-dong-le-dinh-luong/

Vi phạm pháp luật đương nhiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, như những lần bắt, xét xử các đối tượng chống chính quyền khác, các chức sắc cực đoan thuộc Giáo phận Vinh lại tổ chức lên tiếng tập thể, hiệp thông cầu nguyện, tụ tập đông người… Gần như đã có sự chỉ đạo ngầm, ngay sau lễ tối thứ 7 ngày 28/7/2018, đồng loạt nhiều xứ thuộc Giáo phận Vinh đã tụ tập đông người căng băng rôn, biểu ngữ, thắp nến cầu nguyện đòi chính quyền… “thả tự cho Lê Đình Lượng”?!

Nhà thờ là nơi để sinh hoạt tôn giáo chứ không phải là nơi để các chức sắc cực đoan lấy làm diễn đàn chống nhà nước. Việc tiếp tục biến nhà thờ thành nơi cổ suý cho tội phạm chống chính quyền phải chăng Giáo phận Vinh đã nhờn pháp luật và coi thường dư luận?

Huyền Trang

Facebook Comments