Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị quân đội

share on:

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra quân sự năm 2017, chiều 19-11, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW) đã tới thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu năm 2017 của một số đơn vị quân đội.

Cùng đi với đồng chí Tổng Bí thư có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTW, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTW và Thượng tướng Bế Xuân Trường.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT, cùng các đồng chí: Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng dự kiểm tra còn có các đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, các tổng cục, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, các học viện, nhà trường trong toàn quân.Thay mặt QUTW, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Với phương châm đổi mới, bám sát cơ sở, QUTW, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, làm chủ vũ khí trang bị, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, sát với đối tượng, địa hình tác chiến, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát  biểu động viên cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, trong nước tình hình thiên tai, bão lụt diễn ra liên tục, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, song cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Quân đội luôn là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong phòng chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, Quân đội đã phối hợp hiệu quả với Công an và chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 mới tổ chức tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, động viên bộ đội.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, ra sức xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, mài sắc ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tổ chức làm tốt công tác quản lý tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý chính trị nội bộ; thực hiện giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT-TRỌNG HẢI/Báo Quân đội nhân dân

Facebook Comments