Bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu mới nhất

share on:

Đây là bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu mới nhất do tổ chức Global Firepower cập nhật ngày 08/6/2017 cho 128 quốc gia.

Các bạn tìm xem Việt Nam chúng ta đứng ở vị trí nào nhé!

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Facebook Comments