Tổ chức phản động

Tổ chức phản động

3984 views

Tổ chức khủng bố “Việt Tân” vẫn huấn luyện, chỉ đạo kích động bạo loạn ở Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Công an, tổ chức khủng bố “Việt tân” hiện đang tiếp tục có...

2275 views

Hình ảnh các hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức "Chính...

20396 views

Bộ Công an thông báo: “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố

Theo thông báo của Bộ Công an, tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là...

4023 views

Hoạt động khủng bố tại Việt Nam của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” – Kỳ 1

Ra đời từ năm 1991, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã tiến hành...

2090 views

Các thế lực thù địch bên ngoài triệt để lợi dụng “Xã hội dân sự” để chống phá Việt Nam – một thủ đoạn của “diễn biến hoà bình”

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” với Việt Nam, các thế lực thù địch, tổ chức phản...

2760 views

Cần tìm danh tín 2 nhân vật trong clip của “Hội sinh viên nhân quyền”

Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, vừa phát tán trên mạng internet một đoạn clip dưới hình...

Hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của tổ chức khủng bố “Việt Tân” thời gian gần đây

Thời gian gần đây, tổ chức “Việt Tân” được sự tài trợ, chỉ đạo của các thế lực...

1579 views

NÓNG: Bộ Công an vừa triệt phá thành công âm mưu nhằm lật đổ chính quyền của tổ chức phản động VOICE

Tối ngày 23.09.2017, Tổng cục An ninh Bộ Công An phá vỡ tổ chức huấn luyện đào tạo...