Chống diễn biến hòa bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh

508 views

Chàng trai thêu tranh mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để kịp hoàn thành bức tranh, Nguyễn Nhật Khiêm đã phải làm việc 10-12 tiếng mỗi ngày trong...

508 views

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Bác

Sáng 18-5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ,...