Biết thân chủ thực hiện các hành vi xâm phạm ANQG hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, luật sư phải tố giác!

share on:

Chiều 20/6, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 với tỷ lệ phiếu tán thành 88,39% (434/457). Theo đó, Bộ luật quy định, trong một số trường hợp người bào chữa phải chịu trách nhiệm đối với hành vi “không tố giác tội phạm” của thân chủ.
Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự

Biết thân chủ thực hiện các hành vi xâm phạm ANQG hoặc phạm tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng, luật sư phải tố giác!

Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự 2015.

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý Dự thảo BLHS, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, quan điểm của Ủy ban Thường vụ QH là, với tư cách là công dân, người bào chữa có nghĩa vụ bình đẳng như mọi công dân khác trong việc tố giác tội phạm. Nguyên tắc này đã được Hiến pháp ghi nhận và được thể chế hóa trong các luật về tư pháp từ trước đến nay.

“Việc Nhà nước không miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm của người bào chữa xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng nên trong một số trường hợp người bào chữa vẫn phải chịu TNHS đối với hành vi không tố giác tội phạm của chính người mà mình bào chữa”, bà Nga nói.

Tuy nhiên, quá trình  thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu một phần ý kiến các đại biểu để chỉnh lý điều luật theo hướng thu hẹp hơn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa về hành vi không tố giác tội phạm. Theo đó, trong trường hợp người bào chữa biết rõ người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì có thể phải chịu TNHS.

Nguồn – Tiền phong

Facebook Comments