Biểu tình tại gia, biểu tình kín – phát minh mới!

share on:

Chắc là sẽ được trả tiền ít hơn vì biểu tình thế này làm sao Cộng sản “sụp đổ” được!!!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Facebook Comments