CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA ĐỂ GÂY RỒI ĐÃ THẤT BẠI

share on:

Lại chiêu trò núp bóng “tưởng niệm” cũ rích, chán phèo của một đối tượng cực đoan đề, gây rối trật tự công cộng của chúng đã bị những người dân có trách nhiệm ở xã Diễn Hải huyện Diễn Châu kiên quyết ngăn chặn kịp thời. Thủ đoạn là một chiêu trò của bè lũ lợi dụng dân chủ nên mọi người cần cảnh giác, tránh bị các đối tượng lợi dụng vào hoạt động chống phá đất nước. Like!

Facebook Comments