Đoàn Thùy Dương đã về nước, chính quyền Việt Nam đang chờ đối tượng ra trình diện

share on:

Đối tượng Đoàn Thùy Dương, chính thức bị trục xuất khỏi Na Uy vào ngày 10/7/2017 và đã về đến Việt Nam, hiện chính quyền Việt Nam đang chờ đối tượng ra trình diện sau khi trốn khỏi Việt Nam tị nạn ở Na Uy.

Mặc dù, nhiều hội, nhóm, tổ chức đã có đơn đệ trình chính quyền Na Uy xem xét cho đối tượng Đoàn Thùy Dương được cư trú theo diện tị nạn chính trị nhưng đã không được chấp nhận vì lý do an ninh quốc gia.

Đối tượng Đoàn Thùy Dương

Theo tin chúng tôi nhận được, đối tượng Đoàn Thùy Dương bị dẫn giải lên máy bay chiều ngày 10/7/2017 (giờ địa phương) và đã về đến Việt Nam đêm hôm 12/7/2017. Đối tượng Đoàn Thùy Dương âm thầm về Việt Nam và không có nhà đấu tranh dân chủ rỏm nào ra đón là kế hoạch do chúng tự vạch ra nhằm đảm bảo an toàn cho đối tượng Đoàn Thùy Dương. Cơ quan chức năng cũng không cung cấp địa chỉ tạm thời hiện đối tượng Đoàn Thùy Dương đang cư trú sau khi rời sân bay vì lý do an toàn cho đối tượng cũng như tình hình an ninh trật tự.

Theo quy định, đối tượng Đoàn Thùy Dương phải trình diện chính quyền nơi cư trú sau thời gian bỏ trốn khỏi Việt Nam tị nạn ở Na Uy. Đây là cơ hội cho đối tượng Đoàn Thùy Dương có tình tiết giảm nhẹ về hành vi của mình. Nếu sau thời hạn luật định mà không ra trình diện chính quyền, cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về đối tượng và vụ việc này.

Theo dautruongdanchu

Facebook Comments