Chống biểu tình tại phương Tây

share on:

Mời các bạn xem phương Tây người ta đối xử thế nào với bọn biểu tình chặn đường nhé!

Ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã có những loại xe thế này cả rồi nhưng chỉ vì nhà nước ta quá nhân đạo nên chưa sử dụng đến.

Facebook Comments