Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

share on:
Với việc bổ sung thêm 2 ủy viên mới là đồng chí Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên.
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
Năm sinh: 1944
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Trần Quốc Vượng
Năm sinh:1953
Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Đinh Thế Huynh
Năm sinh: 1953
Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, Nam Định
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Phạm Minh Chính
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Võ Văn Thưởng
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Trương Thị Mai
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Năm sinh: 1961
Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Lương Cường
Năm sinh: 1957
Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Chức vụ: Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Nguyễn Văn Nên
Năm sinh: 1957
Quê quán: huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Chức vụ: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình
Năm sinh: 1958
Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Chức vụ: Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Phan Đình Trạc
Năm sinh: 1958
Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng
Năm sinh: 1957
Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An
Chức vụ: Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Trần Thanh Mẫn
Năm sinh: 1962
Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Lưu bản nháp tự động
Đồng chí Trần Cẩm Tú
Năm sinh: 1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Theo vov
Facebook Comments