Giáo hoàng bổ nhiệm tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa

share on:

Theo thông báo ngày 25/4/2018 của Phòng báo chí Tòa Thánh Vatican: Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà Đà Lạt  làm Giám mục Chính tòa giáo phận Thanh Hóa.

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường sinh ngày 14/10/1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Ông học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Ðà Lạt năm 1964, sau đó tiếp tục học tại Đại Chủng viện Minh Hòa Ðà Lạt và Đại học Công giáo Đà Lạt từ năm 1972 đến năm 1975. Năm 1992, ông được Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2002 – 2017, ông làm Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đà Lạt. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt.

Theo Ban tôn giáo Chính phủ

Facebook Comments