Giáo xứ Liên Hoà, Quảng Bình: Khánh thành cầu tự xây, không một bóng cờ Tổ quốc

share on:

Hôm nay, ngày 26/10/2017, giáo xứ Liên Hoà, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình khánh thành cầu tự xây dựng có tên là Hiệp Nhất. Đông đảo giáo dân, chức sắc tôn giáo có mặt dự lễ khánh thành. Điều đáng nói trong lễ khánh thành được chuẩn bị công phu, cờ rập trời nhưng không một bóng cờ Tổ quốc.

Ngoài ra, theo thông tin chúng tôi có được, việc giáo dân ở đây tự ý xây cầu không theo quy chuẩn sẽ ảnh hưởng nhiều đến giao thông đường thuỷ, ảnh hưởng đến việc đi lại của tàu, thuyền khi qua sông Gianh. Việc tự ý xây dựng cầu là vi phạm pháp luật Việt Nam, chính quyền cơ sở đã có văn bản yêu cầu đình chỉ nhưng linh mục và giáo dân nơi đây không chấp hành.

Thông thường đối với nhân dân Việt Nam, bất cứ ở vùng miền nào, dân tộc nào, tôn giáo nào khi có sự kiện đều treo cờ Tổ quốc. Nhưng tại sao thời gian qua các linh mục cực đoan giáo phận Vinh dưới sự chỉ đạo của giám mục Nguyễn Thái Hợp lại ngăn cấm việc này? Câu hỏi đó chắc các bạn cũng đã khá rõ!

Huyền Trang

Facebook Comments