Hình ảnh các hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

share on:
Dưới đây là một số hình ảnh các hoạt động khủng bố, phá hoại của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Facebook Comments