“HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM” BỊ 2 MỤC SƯ TIN LÀNH TỐ CÁO

share on:

Hai mục sư Đinh Ủy mới và Đinh Thanh Trường đây đã có đơn tố cáo hoạt động của “Hội đồng liên tôn Việt Nam”

“Hội đồng liên tôn Việt Nam” một tổ chức được thành lập trên cơ sở liên kết của một bộ phận chức sắc chống đối trong nhiều tôn giáo bao gồm: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo… với những thành viên tích cực và cộm cán như Linh mục Phan Văn Lợi, Phan Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý (Giáo phận Huế), Mục sư Nguyễn Công Chính (Đạo Tin Lành, Gia Lai)…

Gần đây, “Hội đồng liên tôn Việt Nam” có sự ghi danh thêm của một số chức sắc cao cấp hàm Giám mục và bề trên của một số cộng đoàn Dòng tu lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam như Giám mục Hoàng Đức Oanh (nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum), Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành (nguyên Bề trên Dòng chúa cứu thế Việt Nam, 38, Kỳ Đồng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)…

Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên có một chức sắc tôn giáo lên tiếng về hoạt động của tổ chức “Hội đồng liên tôn Việt Nam”. Động cơ của sự lên tiếng này không ngoài việc “Hội đồng liên tôn Việt Nam” đã làm xấu hình ảnh của các tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng. Chính vì vậy, rất có thể động thái có phần mạnh bạo của 02 Mục sư Tin Lành này sẽ dọn đường cho một cuộc phản ứng có tính đồng loạt sắp tới của Giáo hội các tôn giáo.

Hãy chờ xem điều gì đang chờ đợi “Hội đồng liên tôn Việt Nam” sắp tới.


Facebook Comments