Lễ hội đánh cá ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh mà bọn 3 que xuyên tạc “Cờ vàng 3 sọc đỏ xuất hiện trên VTC”!

share on: