MỐI LIÊN HỆ GIỮA “BA QUE” VÀ “BA VOI” (LÀO).

share on:

Biểu Tình Ở Mỹ.
vì sao xuất hiện cờ ba voi ( PĐ Lào) xen với cờ vàng 3 sọc ?.
Cũng giống như ở Việt Nam. tại nước bạn Lào anh em, bọn Ba Voi ( lá cờ đỏ có gắn biểu tượng bình cổ có ba đầu voi),các bạn Laos thường gọi bọn ”ba đầu”, hay ”ba voi”.

Cờ “Ba voi” – Khi Lào đang là thuộc địa của Pháp


Ba nước đông dương gồm Việt Nam- Lào – Campuchia cùng chịu chung số phận khi thực dân Pháp đô hộ, toàn cõi Đông Dương chìm trong 100 năm nô lệ lầm than, cùng cực. Một trăm năm đó đã sản sinh ra một tầng lớp người bản xứ cơ hội chính trị, đi theo gót giầy ngoại bang, dẫm đạp lên mọi giá trị văn hóa, tinh thần của quê hương mình để đổi lấy đồng tiền dơ bẩn từ tay giặc. Chúng hùa theo giặc ngoại xâm, bóc lột đồng bào mình đến tận xương tủy… Khi Pháp thua, thì đế quốc Mỹ nhảy vào Đông Dương, với chiến lược lấy người bản xứ trị người bản xứ và lợi dụng những kẻ cơ hội chính trị luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của Mỹ.
Vậy là cũng chính lũ tay sai bán nước cầu vinh kia – chúng luôn cuồng vọng một thể chế chính trị ăn bám ngoại bang, cai trị và bóc lột chính đồng bào ruột thịt của mình. Chúng sẵn sàng bán rẻ mồ mả cha ông mình để đổi lấy thứ vinh hoa phù phiếm.

Hai tổ chức Phản động ở Lào và Việt Nam biểu tình tại Mỹ

Dù chúng ở đâu, nước Việt hay nước Lào, irắc hay syri…cũng giống nhau mà thôi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc qua thăm Mỹ, chúng như vớ được vàng, chúng hò nhau xuống đường để phản đối, vì chính chuyến đi của Thủ tướng sẽ đem lại vị thế chính trị và sự cường thịnh cho khu vực, là mối đe dọa trực tiếp cho ” ngày trở về” của chúng càng thêm xa. Chúng như những con thú hoang cố gắng gào rú mong cho quan thầy nhìn nhận kẻ bầy tôi, nhỏ chút lòng thương đến thân phận hèn mọn của chúng. Thật đáng khinh bỉ!
“Ba đầu” hay “ba sọc” cũng chỉ là một lũ ngụy tay sai bán nước mà thôi!

FB Gia Viet Bui.

Facebook Comments