Một đoạn clip người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức bắt Cảnh sát cơ động!

share on: