Nghệ sĩ đường phố Úc biểu diễn “Hát mãi khúc quân hành”.

share on: