Người vô gia cư gốc Việt ở Little Saigon

share on:

Một số người chống Nhà nước, muốn có suất đi Mỹ, chắc là muốn gia nhập với bác này!

Facebook Comments