Nguyễn Đình Thục tiếp tục kích động các phần tử quá khích cản trở giao thông trên Quốc lộ 1A

share on: