Nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo

share on:

Ngày 31/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Ghi nhận ý kiến đồng tình hưởng ứng của người dân Thủ đô.

Kỳ vọng vào những quyết sách mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng

Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Cường, Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ: Đọc bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” có thể thấy sự trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với vận mệnh đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

“Tôi rất ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bài viết rất súc tích đã nêu bật được những thành tựu rất quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XII; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật từ kinh tế – xã hội; xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; an ninh quốc phòng”, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cường chia sẻ.

Sau 30 năm đổi mới, kinh tế – xã hội của Việt Nam không ngừng phát triển. Ảnh: CTV

Đặc biệt là thành tích của nước ta trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2020, Việt Nam trở thành một điểm sáng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định: “Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô dân số gần 100 triệu người, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã có chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật.

Công tác tổ chức, cán bộ được xác định là điểm đột phá

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội này là số một, là vấn đề then chốt, dù rất khó nhưng cũng phải làm và làm một cách khoa học, công khai minh bạch để chọn ra những cán bộ tốt lãnh đạo nhân dân, phục vụ Tổ quốc, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Đại tá Nguyễn Thuận Quảng (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, ông cảm nhận được tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của bài viết, nổi bật là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, công tác tổ chức, cán bộ được xác định là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ. Bên cạnh đó, bài viết đã xác định tư tưởng lấy dân làm gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Nguyễn Thuận Quảng đặc biệt tâm đắc với những phương hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết. Đó là tầm nhìn xa, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đầy tính thời sự của một con người uyên bác. Mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo được tác giả phân tích chi tiết, dễ hiểu, làm cho người đọc hình dung được sự cần thiết cũng như những hệ lụy khi cứng nhắc áp dụng một trong hai khía cạnh.

“Các dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, có cơ sở để đạt được. Đó là năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, ông Nguyễn Thuận Quảng bày tỏ sự tin tưởng.

Đồng quan điểm này, bà Phạm Tâm Hiếu – đảng viên gần 40 năm tuổi Đảng ở Hà Nội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của chúng ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, năng lực xây dựng thể chế còn hạn chế; chất lượng luật pháp và chính sách còn thấp. Năng lực và phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng, đảng viên còn chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng, Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa cao.

Bà Phạm Tâm Hiếu tin rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, một đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có năng lực, phẩm chất, uy tín, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện được xây dựng. Đặc biệt, giai đoạn này cũng là thời kỳ chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau.

Còn kỹ sư Nguyễn Duy Tiến (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) lại đặc biệt chú ý với mục tiêu kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nêu ra trong bài viết. Kỹ sư Nguyễn Duy Tiến cho rằng, những kết quả trong phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã xây dựng được niềm tin đối với Đảng và Nhà nước trong nhân dân. Những kinh nghiệm này cùng với sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước sẽ làm cho mục tiêu phòng, chống tham nhũng được thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

“Việc Đảng, Nhà nước xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khiến người dân thêm tin tưởng vào chế độ. Tuy nhiên, với nhìn nhận thực tế trong thời gian qua, tôi mong Đảng, Nhà nước làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Những cán bộ này nhất định phải gương mẫu, thượng tôn pháp luật, không được mắc căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Ngoài ra, quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ cũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hình thức xử lý nghiêm đối với các trường hợp có biểu hiện vi phạm”, ông Nguyễn Duy Tiến mong muốn.

Nguyễn Cúc – Nam Giang/Báo Nhân dân
Facebook Comments