Nhận diện các đối tượng uỷ viên trung ương của tổ chức khủng bố Việt Tân

share on:

Thời gian qua và gần đây nhất, các thành viên của tổ chức Việt Tân đã xâm nhập về nước và tiến hành các hoạt động khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền, tuy nhiên cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện bắt giữ và được đưa ra truy tố, xét xử…, với bản chất tư thù cá nhân, dã tâm chính trị và lợi ích cá nhân nên chưa bao giờ các đối tượng ngừng tiến hành chống phá Việt Nam, hiện nay chúng tăng cường chống phá và kêu gọi, lôi kéo vào tổ chức với các chiêu bài khác nhau. Đa số các đối tượng cốt cán đều đang sinh sống tại nước ngoài như: Mỹ, Úc, Pháp, Nauy,…. phải kể đến các đối tượng cầm đầu như:

  1. Họ và tên: Bùi Bằng Đoàn (Bí danh Lý Thái Hùng, Tổng bí thư), sinh ngày: 20/02/1952; Vợ: Trần Diệu Chân (đối tượng cốt cán tổ chức) hiện đang sinh sống tại Mỹ.
  2. Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm (Bí danh Bùi Đức Khiêm, Chủ tịch đảng), sinh ngày: 21/07/1963, hiện đang sinh sống tại Mỹ.
  3. ọ và tên: Hoàng Tứ Duy (Bí danh Đoàn Quốc Duy, Phát ngôn nhân của tổ chức khủng bố), sinh ngày: 29/11/1971, hiện đang sinh sống tại Mỹ.
  4. Họ và tên: Nguyễn Đỗ Thanh Phong (Bí danh Chử Định Phong, ủy viên trung ương Việt Tân), sinh ngày: 18/08/1970, hiện đang sinh sống tại Úc và là đối tượng trẻ tuổi có quá trình chống đối tích cực trong tổ chức.
  5.  Họ và tên: Hà Đông Xuyến (Bí danh: Nguyễn Duy Nhiên, H2 – Ủy viên trung ương Việt Tân), sinh ngày: 23/09/1965, hiện đang sinh sống tại Mỹ.
  6. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân (Bí danh: Trần Thanh Vân – Uỷ viên trung ương Việt Tân), sinh ngày: 04/06/1956, hiện đang sinh sống tại Pháp.
  7. Họ và tên: Nguyễn Kim Hườn (Bí danh: Nguyễn Kim – Uỷ viên trung ương Việt Tân), sinh ngày: 13/11/1944, hiện đang sinh sống tại Mỹ.

Dưới đây là thông tin về số đối tượng thành viên, sơ đồ và cơ cấu của tổ chức kính mời xem phóng sự qua video clip tại đây.

Facebook Comments