Nhiều gia đình Việt Nam thờ Bác Hồ như một vị Thánh

share on:

Có rất nhiều gia đình Việt Nam tôn thờ Bác Hồ như một vị thánh. Trên bàn thờ gia tiên, ảnh Bác, tượng Bác được đặt ở vị trí trang trọng. Thậm chí, nhiều gia đình còn thờ nhiều ảnh hay làm khu tưởng niệm Bác Hồ riêng. Đó là sự ghi nhận của nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đối với những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của Bác Hồ đối với Tổ quốc và nhân dân.

Huyền Trang sưu tầm và biên soạn

Facebook Comments