Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

share on:

Thời gian qua, các linh mục cực đoan ở miền Trung triệt để lợi dụng trẻ em để phục vụ cho mưu đồ của mình. Việc lợi dụng trẻ em, đưa trẻ em ra trở thành “công cụ” để chống đối chính quyền không những là việc làm vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là hành vi vô đạo đức cần phải lên án, xử lý.

Nhìn hình ảnh những em bé vô tư, ngây thơ cầm băng rôn, khẩu hiệu thế này làm chúng ta trăn trở, suy nghĩ và căm phẫn những kẻ lôi kéo, kích động.

Dưới đây là một số hình ảnh việc lợi dụng trẻ em của các linh mục cực đoan:

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

Những hình ảnh chứng minh các linh mục cực đoan lợi dụng trẻ em để chống phá chính quyền

HOVI Huyền Trang

 

Facebook Comments