Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

share on:

Đã 5 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời xa chúng ta, cứ mỗi lần nhìn những hình ảnh này chúng ta lại bồi hồi, xúc động. Xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh lay động trái tim trong những ngày Đại tướng rời xa chúng ta:

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những hình ảnh lay động trái tim trong ngày tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ban biên tập Thông tin chống phản động/Nguồn Internet

Facebook Comments