NƯỚC MẮT CÁ SẤU!

share on:

Tối nay, thứ sáu ngày 16/6, em Emily livestream khóc lóc dữ quá! Nước mắt lăn tròn trên khuôn mặt trát đầy son phấn của em ấy! Em ấy bảo các anh Cờ đỏ chửi em ấy nhiều quá! Sau đây là một số hình ảnh em ấy trong buổi tối hôm nay. Không biết có anh nào động lòng không?!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trong khi live, em ấy bảo em ấy rất thương các “cha” và “kịch liệt lên án” việc một số người lăm le doạ đánh em ấy! Em ấy bảo mời các anh đến đánh!!! Ngoài ra, một số anh em thạo tin thì cho rằng, ngoài nguyên nhân bị những người yêu nước lên án mạnh mẽ, Emily khóc là vì VISA của em ấy sắp hết!!!

 

Huyền Trang, HOVI

Facebook Comments