Phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada gặp cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam” – Lộ rõ bản chất đứng đằng sau hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động

share on:

Lúc 13h30 ngày 19 tháng 3 năm 2018, viên chức Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada đến Chùa Giác Hoa, Bình Thạnh gặp cái gọi là “Hội đồng liên tôn Việt Nam – HĐLTVN” (thực chất là nơi tập hợp nhóm người chức sắc trong các tôn giáo có tư tưởng chống phá đất nước – PV) để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada gặp cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam” – Lộ rõ bản chất đứng đằng sau hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động

Tham dự buổi gặp măt gồm có:
– Bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn.
– Bà Pamela Pontius, viên chức chính trị toà TLS Hoa Kỳ tại Sài Gòn.
– Ông Kyle Nunas, Tổng Lãnh Sự Canada tại Sài Gòn.
– Bà Monique Lamoureu, Tham tán chính trị toà Đại Sứ Canada tại Hà Nội.
– Ông Đạt, thông dịch viên Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada gặp cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam” – Lộ rõ bản chất đứng đằng sau hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động

Các thành phần chống đối Nhà nước cộm cán trong cái gọi là “HĐLTVN” gồm có:
-Hoà Thượng Thích Không Tánh, Phật Giáo.
-Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đài.
-Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đài.
-Linh Mục Lê Xuân Lộc, Công Giáo.
-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành.
-Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Phật Giáo Hoà Hảo.
-Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Phật Giáo Hoà Hảo.

Phái đoàn Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và Canada gặp cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam” – Lộ rõ bản chất đứng đằng sau hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân phản động

Trong cuộc gặp, các đối tượng trong cái gọi là “HLTVN” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn về Đảng, Nhà nước Việt Nam về vi phạm quyền tự do tôn giáo đối với tôn giáo của mình.

Bà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ đã cám ơn các Chức Sắc HĐLTVN và cho biết buổi gặp mặt này là để tìm hiểu thực trạng về tự do tôn giáo tại VN để có thêm dữ kiện cho bản báo cáo tự do tôn giáo hằng năm đồng thời cho cuộc đối thoại nhân quyền giữa VN và Hoa Kỳ sẽ xảy ra vào tháng 5 tới tại thủ đô Washington.

Ông Tổng Lãnh Sự Canada cũng cám ơn các Chức Sắc HĐLTVN và cho biết chính phủ Canada rất chú trọng về nhân quyền, tự do tôn giáo và buổi gặp hôm nay sẽ giúp họ có thêm thông tin cho bản báo cáo tự do tôn giáo hằng năm của họ.

Qua đây thể hiện rõ bản chất đứng đằng sau hỗ trợ, cổ xúy cho những hoạt động chống phá Nhà nước Việt nam của Mỹ và các nước phương tây, mặc dù đã có Đại sứ quán, Lãnh sứ quán nằm trên đất nước Việt Nam để nắm rất rõ tình hình tự do tôn giáo Việt Nam thực chất là như thế nào, nhưng họ vẫn cố tình che đậy để thực hiện âm mưu thâm hiểm đối với Việt Nam.

Nguyễn Thị Lý

Facebook Comments