Phát biểu của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Henry Kissinger về đứa con thảm hại Việt Nam cộng hoà

share on:

“Sao chúng (Việt Nam Cộng hoà) không chết phứt đi cho rồi? Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là chúng cứ sống dai dẳng hoài” – Henry Kissinger, nói trên chuyến bay ngày 9/4/1975.

Henry Kissinger

Đó chính là câu nói của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Henry Kissinger. Sau câu nói ấy, ông đã chứng tỏ một điều rằng: Việt Nam Cộng hòa chính là sản phẩm của sự thất bại của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Henry Kissinger cũng đã nói: “Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam, chiến thắng vào năm 1975, chính là mối đe dọa chiến lược to lớn đối với Trung Quốc còn hơn đối với Mỹ”.

Vậy tại sao, vẫn có những kẻ phản bội dân tộc chúng vẫn không nhận ra giá trị đích thực của sự thống nhất đất nước? Tại sao chúng vẫn không thấy nhục nhã khi bị chính quân đồng minh của mình bỏ mặc và họ quay lại đấm thẳng vào mặt chúng sự bực tức của Hoa Kỳ về đứa con “Việt Nam Cộng hòa thảm hại”?

Sau phát ngôn của Henry Kissinger, Việt Nam Cộng hòa đã có phong trào “tẩy chay, nguyền rủa Kissinger” vì đã xúc phạm Việt Nam Cộng hòa nhưng dường như điều đó là bất lực vì chính quyền Hoa Kỳ đã có những hành động cứng rắn để dạy dỗ “đứa con thảm hại” của mình.

Nguồn: Vũ Ninh

Facebook Comments