Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất: cấm xuất cảnh đối với Đỗ Ngọc Xuân Trầm

share on:

Hôm nay, ngày 27/6/2017, cùng ngày với việc ở Sân bay Quốc tế Nội Bài cấm xuất cảnh linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, ở Sân bay Quốc tế Sân Sơn Nhất đã cấm bay đối với Đỗ Ngọc Xuân Trầm.

Lý do cũng để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Hoan hô Công an Việt Nam.

 

Huyền Trang

Facebook Comments