Trong nhà thờ cũng rất sôi động và náo nhiệt!

share on:

Đoạn video clip sau đây quay cảnh “vui nhộn” trong nhà thờ!

Facebook Comments