Viếng và dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico

share on:

Ngày 21/8/2019, tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu, đúng vào dịp tròn nửa thế kỷ ngày mất của Bác, tập thể cán bộ, nhân viên và thân nhân Cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Mexico đã đến viếng, dâng hoa lên Bác tại tượng đài của Người ở trung tâm lịch sử thủ đô Mexico.

Cán bộ, nhân viên và thân nhân Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico viếng, dâng hoa lên tượng Bác tại trung tâm lịch sử thủ đô Mexico.
Nhắc lại những công lao vĩ đại của Bác Hồ kính yêu, vị anh hùng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa lớn của nhân loại, người đã lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam sánh vai với bạn bè năm châu, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương đã thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên và thân nhân Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico hứa với Bác, thấm nhuần di huấn thiêng liêng của Người, thường xuyên học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, quyết tâm làm theo tư tưởng, phong cách làm việc của Bác, phấn đấu hoàn thành thật tốt công tác ngoại giao của Cơ quan đại diện, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác mọi mặt, toàn diện giữa Việt Nam và Mexico cũng như với các nước kiêm nhiệm, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

ĐSQ Việt Nam tại Mexico

Facebook Comments