Bà con xã Sơn Hải đã góp tiền mua gạo tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

share on:

Sau khi Nguyễn Đình Thục chơi trò bẩn lấy danh nghĩa phát gạo cứu trợ vừa để kêu gọi hải ngoại tài trợ vừa để tìm cớ sỉ nhục lương dân. Bà con xã Sơn Hải đã kéo đến hỏi chuyện tại nhà những tên cầm đầu nhưng chúng đều tụt vòi và chỉ giám lu loa trên mạng.

Để bóc mẽ hành vi bỉ ổi của chúng đồng thời thể hiện tình đoàn kết cộng đồng, bà con nhân dân xã Sơn Hải đã quyên góp tiền để mua gạo tổ chức phát cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điều này như tát một giáng mạnh vào mặt Thục là đừng có giả nhân giả nghĩa lấy lòng quạ đội lốt bồ câu để chơi xỏ bà con.

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Lý

Facebook Comments