Bản chất của “Tự do, Dân chủ kiểu Mỹ”

share on:

“Tự do kiểu Mỹ” là việc Mỹ tự cho mình cái quyền thích đánh ai thì đánh, nếu không muốn trực tiếp đánh thì xúi giục và hỗ trợ người khác đánh.

“Tự do kiểu Mỹ” còn được hiểu theo nghĩa là “Tự do áp đặt các tiêu chuẩn về Dân chủ và Nhân quyền”. Nếu thích ai thì dù kẻ đó có độc tài đến đâu thì vẫn được coi là Dân chủ, có tàn ác đến đâu cũng vẫn được tung hô là yêu chuộng hòa bình và bảo vệ Nhân quyền.

“Dân chủ” kiểu Mỹ “Dân chủ có chọn lọc”, dù một nhà lãnh đạo có độc tài, chuyên quyền đến đâu nhưng ngoan ngoãn đi theo định hướng của Mỹ thì vẫn được tuyên xưng là “Người bạn của Tự do và Công lý”; ngược lại, nếu không đi theo con đường Mỹ chỉ cho thì họ có thể ngay lập tức biến thành “kẻ độc tài, đàn áp nhân dân”.

Dân chủ kiểu Mỹ còn bao hàm cả ý nghĩa là “nền dân chủ trên đầu mũi súng”. Với Mỹ bất cứ phe nhóm đối lập nào cũng có thể “Tự do lật đổ các chính quyền cứng đầu dám đối chọi với Mỹ”, còn sau này họ có “Dân chủ quá mức, đến độ tự chém giết lẫn nhau” thì cũng chẳng sao.

“Tự do, Dân chủ, Nhân quyền” trong quan điểm của Washington chẳng phải là minh chứng hùng hồn cho cái tiêu chuẩn kép lừng danh của Mỹ đó sao?

Thiên Nam

Facebook Comments