Các thế lực thù địch bên ngoài triệt để lợi dụng “Xã hội dân sự” để chống phá Việt Nam – một thủ đoạn của “diễn biến hoà bình”

share on:

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” với Việt Nam, các thế lực thù địch, tổ chức phản động triệt để sử dụng các hoạt động phi quân sự, lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo…phá hoại, tác động để nội bộ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng tạo ra các lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản, Nhà nước. Trong đó, chúng đặc biệt quan tâm và tích cực lợi dụng Xã hội dân sự (XHDS). XHDS là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của người dân như: Công đoàn, hợp tác xã, nhóm, hội…thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước. Đó là tổng thể các quan hệ và mạng lưới các tổ chức, hội, nhóm xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý, cùng với nhà nước kiểm soát và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ nhằm duy trì sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của Nhà nước và xã hội.

Xét về bản chất, XHDS có nhiều điểm tích cực: đó là hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý vì mục tiêu khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và Nhà nước. Trong đó, mỗi quan hệ giữa người với người dựa trên sự tự thảo luận và đồng thuận với các vấn đề của cuộc sống mà không cần sự can thiệp của Nhà nước. XHDS góp phần giúp Nhà nước giảm bớt gánh nặng chi phí, tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu quả và minh bạch; là cầu nối cho các cá nhân với Nhà nước; cùng với Nhà nước hoạch định và tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức; góp phần phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bản chất và mục đích hoạt động của các tổ chức XHDS thì tích cực, song thực tiễn ở các nước Đông Âu hay biến động chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi đã cho thấy rằng: các thế lực thù địch và phần tử phản động  bên ngoài đặc biệt chú trọng thúc đẩy, hình thành các tổ chức XHDS theo tiêu chí phương Tây, từng bước tạo ra tổ chức đối lập, hình thành xã hội đa nguyên, đa đảng; áp đặt các điều kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa theo kiểu của họ, thực hiện “Cách mạng màu”, “Cách mạng đường phố”…Coi đó là phương thức hoạt động chủ yếu nhằm chuyển hóa chế độ ở các quốc gia mà chúng nhắm tới.

Đối với Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch đang tích cực triệt để lợi dụng XHDS tài trợ, ủng hộ cho một số Hội, nhóm để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá nước ta; chúng thường tập trung vào các hoạt động cơ bản sau:

Thứ nhất, chúng cổ vũ cho các tổ chức XHDS chính là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất, tuyệt đối hóa tính độc lập để tạo ra tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; tăng cường đả kích, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu của XHCN, tìm mọi cách xoáy sâu, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm dù là nhỏ nhất của Đảng Cộng sản, hệ thống chính trị  với mục đích là phá hoại đất nước từ bên trong, tạo thế lực đối trọng với Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, chúng đặc biệt cổ súy cho việc bày tỏ chính kiến, tạo thành các tổ chức độc lập tham gia vào đời sống cộng đồng, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng như: “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội nhà báo độc lập”, Hội anh em dân chủ”, “Hội NoU”…Thông qua các diễn đàn trực tuyến, blog cá nhân để lôi kéo người dân tham gia để hình thành tổ chức đối lập.

Thứ ba, các thế lực bên ngoài thông qua XHDS để tác động, chuyển hóa và hình thành đội ngũ đối lập trong nội bộ cơ quan Đảng và Nhà nước. Thông qua triển khai các dự án tài trợ, tổ chức hội nghị, hội thảo… các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã tìm cách tiếp xúc, móc nối, mua chuộc, lợi dụng số cán bộ Đảng viên bất mãn, lôi kéo họ thoát ly khỏi Đảng và Nhà nước; chúng tung tin thất thiệt, hạ thấp uy tín Đảng, tung hô những tri thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo bất mãn, số cơ hội chính trị, số cán bộ tha hóa, biến chất, tuyên truyền, sùng bái văn hóa phương Tây…từ đó làm “đổi màu” các tổ chức chính trị, xã hội, cá cơ quan do dân bầu trong hệ thống chính trị.

Thứ tư, thông qua các tổ chức chính trị để tạo đàm về quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, báo  chí, lập hội theo tiêu chí phương Tây. Thông qua XHDS, các thế lực tìm cách lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia các “hoạt động vì mục tiêu chung” như: đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ môi trường…tạo ra tâm lý phản kháng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo người dân đòi đa nguyên, đa Đảng và khởi kiện, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền và các điều ước quốc tế.

Với sự hậu thuẫn về mọi mặt từ tiền, cách thức hoạt động cũng như tinh thân từ các thế lực thù địch bên ngoài, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động chống đối trong nước không ngừng gia tăng hoạt động, khuếch trương thanh thế, công khai thành lập và có nhiều hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, tụ tập đông người, biểu tình, gây mất an ninh trật tự trên cả nước. Nổi bật là như là “Hội Anh em dân chủ”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm”, “Hội Phụ nữ nhân quyền”, “Hội Bầu bí tương thân”, “Phong trào Lao động Việt”, “NoU”, “8406”, “Qũy người Thượng”, “Con đường Việt Nam”, “Hội nhà báo độc lập”… Trước những hoạt động vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây phương hại đến tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến xã hội, các đối tượng cầm đầu đã bị cơ quan chức năng bắt giữ như: Lê Đình Lượng, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Triển, Trương Minh Đức, Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền…đang chuẩn bị chịu những hình phạt đích đáng vì những hoạt động chống phá Nhà nước. Nhận diện rõ bản chất, âm mưu, ý đồ lợi dụng XHDS để chống phá cách mạng của các thế lực thù địch nhưng đề phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị đặc biệt vai trò của quần chúng nhân dân là vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy cùng chung sức, đoàn kết để bảo vệ bình yên của đất nước trước sự xâm lăng của kè thù.

Quang Sơn

Facebook Comments