Danh sách các đối tượng phản động bị bắt, xét xử năm 2017

share on:

Chúng tôi tổng hợp các đối tượng phản động bị bắt, xét xử năm 2017 để các bạn tiện theo dõi. Trong số này, có những đối tượng bị bắt, xét xử sơ thẩm trước, năm nay xét xử phúc thẩm:


1. Bùi Hiếu Võ, sinh năm 1962, bị bắt ngày 17/3/2017, vi phạm Điều 88
2. Bùi Văn Thâm, sinh năm 1987, bị bắt ngày 26/7/2017, vi phạm Điều 245, 257
3. Bùi Văn Trung, sinh năm 1964, bị bắt ngày 26/7/2017, vi phạm Điều 245
4. Cấn Thị Thêu, sinh năm 1962, bị bắt ngày 11/6/2016, vi phạm Điều 245
5. Đào Quang Thực, sinh năm 1960, bị bắt ngày 5/10/2017, vi phạm Điều 79
6. Đinh Nguyên Kha, sinh năm 1988, bị bắt ngày 11/10/2012, vi phạm Điều 88
7. Đỗ Thị Hồng, sinh năm 1957, bị bắt ngày 10/2/2012, vi phạm Điều 79
8. Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6/2/2012, vi phạm Điều 79
9. Đoàn Thị Bích Thủy, sinh năm 1972, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 88
10. Đoàn Văn Cư, sinh năm 1962, bị bắt ngày 10/2/2012, vi phạm Điều 79
11. Hoàng Đức Bình, sinh năm 1983 , bị bắt ngày 15/5/2017, vi phạm Điều 257,258
12. Hồ Đức Hòa, sinh năm 1974, bị bắt ngày 30/7/2012,, vi phạm Điều 79
13. Hồ Văn Hải (Bs. Hồ Hải), sinh năm 1959, bị bắt ngày 3/11/2016, vi phạm Điều 88
14. Huỳnh Hữu Đạt, sinh năm 1970, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 79
15. Huỳnh Thị Kim Quyên, sinh năm 1979, bị bắt ngày 30/4/2017, vi phạm Điều 88
16. Lê Duy Lộc, sinh năm 1956, bị bắt ngày 5/2/2012, vi phạm Điều 79
17. Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, bị bắt ngày 24/7/2017, vi phạm Điều 79
18. Lê Đức Động, sinh năm 1983, bị bắt ngày 5/2/2012, vi phạm Điều 79
19. Lê Thanh Tùng, sinh năm 1961, bị bắt ngày 14/12/2015, vi phạm Điều 4 79
20. Lê Phúc, sinh năm 1951, bị bắt ngày 5/2/2012, vi phạm Điều 79
21. Lê Thu Hà, sinh năm 1982, bị bắt ngày 16/12/2015, vi phạm Điều 88
22. Lê Trọng Cư, sinh năm 1966, bị bắt ngày 5/2/2012, vi phạm Điều 79
23. Lương Nhật Quang, sinh năm 1987, bị bắt ngày 23/11/2012, vi phạm Điều 79
24. Lưu Văn Vịnh, sinh năm 1967, bị bắt ngày 6/11/2016, vi phạm Điều 79
25. Ngô Hào, sinh năm 1948, bị bắt ngày 8/2/2013, vi phạm Điều 79
26. Ngô Thị Minh Ước, sinh năm 1957, bị bắt ngày 8/7/2014, vi phạm Điều 88
27. Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1968, bị bắt ngày 30/7/2017, vi phạm Điều 79
28. Nguyễn Danh Dũng, sinh năm 1987, bị bắt ngày 14/12/2016, vi phạm Điều 258
29. Nguyễn Dinh, sinh năm 1968, bị bắt ngày 23/11/2012, vi phạm Điều 79
30. Nguyễn Đặng Minh Mẫn, sinh năm 1985, bị bắt ngày 2/8/2011, vi phạm Điều79
31. Nguyễn Hoàng Nam, , bị bắt ngày 27/6/2017, vi phạm Điều 245, 257
32. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, bị bắt ngày 23/2/2010, vi phạm Điều 88
33. Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1956, bị bắt ngày 5/5/2014, vi phạm Điều 258
34. Nguyễn Kỳ Lạc, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6/2/2012, vi phạm Điều 79
35. Nguyễn Hữu Quốc Duy, sinh năm 1985, bị bắt ngày 27/11/2015, vi phạm Điều 88
36. Nguyễn Nam Phong, sinh năm 1980, bị bắt ngày 28/11/2017, vi phạm Điều 257
37. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sinh năm 1979, bị bắt ngày 10/10/2016, vi phạm Điều 88
38. Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1992, bị bắt ngày 30/4/2017, vi phạm Điều 88
39. Nguyễn Nhật Thượng, , bị bắt ngày 18/5/2017, vi phạm Điều 88
40. Nguyễn Nhật Trường, , bị bắt ngày 18/5/2017, vi phạm Điều 88
41. Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1984, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều79
42. Nguyễn Quốc Hoàn, bị bắt ngày 11/2016, vi phạm Điều 79
43. Nguyễn Tấn An, sinh năm 1992, bị bắt ngày 30/4/2017, vi phạm Điều 88
44. Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1986, bị bắt ngày 23/11/2012, vi phạm Điều 79
45. Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1994, bị bắt ngày 30/4/2017, vi phạm Điều 88
46. Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1972, bị bắt ngày 30/7/2017, vi phạm Điều 79
47. Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1974, bị bắt ngày 4/8/2017, vi phạm Điều 79
48. Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969, bị bắt ngày 16/12/2015 , vi phạm Điều 88
49. Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1983, bị bắt ngày 3/3/2017, vi phạm Điều 88
50. Nguyễn Văn Đức Độ, sinh năm 1975, bị bắt ngày 6/11/2016, vi phạm Điều 79
51. Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, bị bắt ngày 8/1/2017, vi phạm Điều 88
52. Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1957, bị bắt ngày 17/7/2014, vi phạm Điều 230
53. Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1978, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 79
54. Nguyễn Văn Oai, sinh năm 1981, bị bắt ngày 19/1/2017, vi phạm Điều 257
55. Nguyễn Văn Tèo, , bị bắt ngày 11/2016, vi phạm Điều 79
56. Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1961, bị bắt ngày 6/8/2014, vi phạm Điều 245
57. Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 79
58. Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1966, bị bắt ngày 1/9/2017, vi phạm Điều 79
59. Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1986, bị bắt ngày 27/9/2017, vi phạm Điều 88
60. Phạm Thị Phượng, sinh năm 1945, bị bắt ngày 15/4/2010, vi phạm Điều 79
61. Phạm Long Đại, sinh năm 1996, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 88
62. Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, bị bắt ngày 30/7/2017, vi phạm Điều 79
63. Phạm Văn Trọng, sinh năm 1994, bị bắt ngày 30/4/2017, vi phạm Điều 88
64. Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, bị bắt ngày 21/3/2017, vi phạm Điều 88
65. Phan Thanh Tường, sinh năm 1987, bị bắt ngày 28/2/2012, vi phạm Điều 79
66. Phan Thanh Ý, sinh năm 1948, bị bắt ngày 23/11/2012, vi phạm Điều 79
67. Phan Trung (Thích Nhật Huệ), , bị bắt ngày 16/11/2016, vi phạm Điều 79
68. Phan Văn Thu (Trần Công), sinh năm 1948, bị bắt ngày 5/2/2012 Chung thân, vi phạm Điều 79
69. Tạ Khu, sinh năm 1947, bị bắt ngày 6/2/2012, vi phạm Điều 79
70. Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 79
71. Trần Anh Kim, sinh năm 1953, bị bắt ngày 21/9/2015, vi phạm Điều 79
72. Trần Hoàng Phúc, sinh năm 1994, bị bắt ngày 29/6/2017, vi phạm Điều 88
73. Trần Huỳnh Duy Thứ, sinh nămc 1966, bị bắt ngày 24/5/2009, vi phạm Điều 79
74. Trần Linh, bị bắt ngày 11/2016, vi phạm Điều 79
75. Trần Phi Dũng, sinh năm 1966, bị bắt ngày 10/2/2012, vi phạm Điều 79
76. Trần Quân, sinh năm 1984, bị bắt ngày 10/2/2012, vi phạm Điều 79
77. Trần Thị Bích Ngọc, sinh năm 1994, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 88
78. Trần Thị Nga, sinh năm 1977, bị bắt ngày 21/1/2017, vi phạm Điều 88
79. Trần Thị Thúy, sinh năm 1971, bị bắt ngày 10/8/2010, vi phạm Điều 79
80. Trần Thị Xuân, sinh năm 1976, bị bắt ngày 17/10/2017, vi phạm Điều 79
81. Trương Thị Thu Hằng, sinh năm 1984, bị bắt ngày 2/2017, vi phạm Điều 88
82. Trương Minh Đức, sinh năm 1961, bị bắt ngày 30/7/2017, vi phạm Điều 79
83. Từ Công Nghĩa, bị bắt ngày 11/2016, vi phạm Điều 79
84. Từ Thiện Lương, sinh năm 1950, bị bắt ngày 23/11/2012, vi phạm Điều 79
85. Võ Ngọc Cư, sinh năm 1951, bị bắt ngày 6/2/2012, vi phạm Điều 79
86. Võ Thành Lê, sinh năm 1955, bị bắt ngày 5/2/2012, vi phạm Điều 79
87. Võ Tiết, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23/11/2012, vi phạm Điều 79
88. Vũ Quang Thuận, sinh năm 1966, bị bắt ngày 3/3/2017, vi phạm Điều 88
89. Vương Tấn Sơn, sinh năm 1953, bị bắt ngày 10/2/2012 , vi phạm Điều 258
90. Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị bắt ngày 18/5/2017, vi phạm Điều 88
91. Vương Thanh Thuận, sinh năm, bị bắt ngày 18/5/2017, vi phạm Điều 88

Nguyễn Xuân Thuyên, Huyền Trang

Facebook Comments