Những bức ảnh đẹp nhất về tinh thần yêu nước nhân dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An hôm nay

share on:

Những hình ảnh đẹp về sự liên kết và tinh thần yêu nước của nhân dân Sơn Hải (Quỳnh Lưu) và nhân dân Diễn Mỹ (Diễn Châu) trong phong trào toàn dân chống những tên linh mục phản động chiều nay (13/9/2017) với thông điệp quyết trừ tà dẹp loạn bảo vệ bình yên cho quê hương, tổ quốc.

 

Nguyễn Thị Lý

Facebook Comments