Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận

share on:

Mặc dù người dân yêu nước ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã nhiều lần tuyên truyền, đã tập hợp, tuần hành để phản đối hành vi vi phạm pháp luật của một số đối tượng cực đoan cũng như vi phạm của linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ quản xứ Đông Kiều, xã Diễn Mỹ nhưng số đối tượng chống đối cực đoan này vẫn chứng nào tật ấy.

Bức xúc với những hành vi vi phạm ngang ngược của số đối tượng này, tối 07/10/2017, một số người dân đã đến quán cà phê Sự Duyên, thuộc khu vực chợ Đình, xã Diễn Mỹ để nhắc nhở, cảnh cáo và “dạy cho bọn này bài học”.

Được biết, ngoài việc chủ quán là đối tượng chống phá chính quyền thì quán cà phê này cũng là nơi các đối tượng chống đối thường xuyên tụ tập.

Đây tiếp tục là lời cảnh báo, cảnh tỉnh cho những kẻ chống đối, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân.

Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận
Đêm 07/10/2017, người dân yêu nước xã Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An nổi giận

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an đã có mặt để ổn định tình hình, không để xẩy ra phức tạp.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó nhân dân Diễn Mỹ đã nhiều lần lên tiếng phản động hành vi vi phạm pháp luật của số đối tượng này. Các bạn có thể xem lại tại đây:

Huyền Trang

Facebook Comments