Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh thăng tiến “thần tốc”

share on:
Đang làm tại một doanh nghiệp tư nhân, được tuyển dụng thẳng vào Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh không qua thi tuyển, sau 18 ngày ông Nguyễn Minh Hiếu đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Bổ nhiệm thần tốc, vượt cấp

Căn cứ vào Quyết định số 66/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về chính sách thu hút nhân tài và Quyết định số 59/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác tổ chức biên chế công chức, viên chức; ngày 5/4/2012 Giám đốc Sở Nội vụ (khi đó là ông Đỗ Văn Thiêm) ra Quyết định số 98 tuyển dụng ông Nguyễn Minh Hiếu vào công chức đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 1976, trình độ Thạc sỹ ngành xây dựng đường ô tô và đường thành phố, được tuyển thẳng không qua thi theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm tuyển vào công chức tại Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh ông Hiếu đang làm Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng Giao thông Bắc Ninh.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: KT)

Sau một ngày được nhận vào làm công chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh, ngày 6/4/2012, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh Vương Hữu Truyền ra Quyết định số 209 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể: “Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu nhận công tác tại Phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng”.

Ngày 23/4/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh – ông Nguyễn Nhân Chiến ra Quyết định 502 bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó trưởng phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy chỉ sau 18 ngày vào công chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh ông Nguyễn Minh Hiếu đã được bổ nhiệm vượt cấp từ Phó phòng lên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

* Sở Nội Vụ tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 98 (ngày 5/4/2012) tuyển dụng ông Nguyễn Minh Hiếu vào công chức tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh.

* Sau 1 ngày, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định số 209 (ngày 6/4/2012) bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông.

* Sau 17 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định 502 (ngày 23/4/2012) bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Hàng loạt vấn đề trong quy trình bổ nhiệm?

Ông Nguyễn Minh Hiếu được tuyển thẳng vào công chức tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh không qua thi tuyển theo Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Bắc Ninh (Quyết định 66/2008 ngày 14/5/2008). Cụ thể, ông Nguyễn Minh Hiếu là “người có bằng thạc sỹ và tự nguyện về công tác lâu dài tại các cơ quan thuộc tỉnh Bắc Ninh”.

Tuy nhiên, sau 1 ngày được nhận vào làm công chức tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Minh Hiếu được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông.

Để bổ nhiệm một cán bộ cấp phòng của một sở phải qua các quy trình cơ bản như xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ, ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự, thông qua ý kiến Thường vụ, Đảng ủy… Nhưng quy trình này đã được làm “vội vàng” trong 1 ngày với một người vừa được nhận vào làm công chức tại đơn vị?

Sau khi giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông được 17 ngày, ông Nguyễn Minh Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình công tác 17 ngày tại Phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông, ông Nguyễn Minh Hiếu đã thể hiện được năng lực gì để tiếp tục được bổ nhiệm vượt cấp lên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh?

Quyết định 502 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 23/4/2012, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh căn cứ theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (2003) và căn cứ Thông báo số 302 ngày 19/4/2012, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc bổ nhiệm cán bộ.

17 ngày, toàn bộ quy trình từ Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ lên tới Ban Tổ chức và UBND tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh được hoàn tất?

Tuy nhiên, theo quy định, quy trình bổ nhiệm một lãnh đạo chủ chốt cấp sở, ngoài các bước ở cơ sở, địa phương còn phải theo những quy định của bộ quản lý chuyên ngành.

Ngày 28/4/2022 ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Cụ thể, với chức danh Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phải tuân thủ những quy định tại Thông tư 04 (2009) của Bộ Giao thông vận tải, trong đó phải “có ít nhất 3 năm được giao làm công tác quản lý về lĩnh vực giao thông vận tải” và “đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên”.

Quá trình công tác 17 ngày tại Phòng Quản lý vận tải – An toàn giao thông của ông Nguyễn Minh Hiếu không đủ đáp ứng được tiêu chí “có ít nhất 3 năm được giao làm công tác quản lý về lĩnh vực giao thông vận tải”. Tới ngày 29/10/2015, ông Nguyễn Minh Hiếu mới có quyết định được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính.

Trách nhiệm người đứng đầu khi thất thoát hơn 9,2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Kết luận số 17 ngày 9/12/2021 về việc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Minh Hiếu là Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý chất lượng Công trình giao thông, Phòng Pháp chế An toàn giao thông… nơi có những tồn tại, hạn chế và khuyết điểm.

Cụ thể, trong Quyết định Thanh tra tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh không lập biên bản vi phạm hành chính với 678 trường hợp chủ phương tiện vi phạm Luật Giao thông do đó không có cơ sở để Chánh Thanh tra Sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện theo quy định tại Điều 30, Nghị định 46/2016/NĐ-CP và Nghị định 100/2019/NĐ-CP (năm 2019 là 231 trường hợp và năm 2020 là 447 trường hợp vi phạm).

Theo Kết luận Thanh tra tỉnh Bắc Ninh “nếu lập biên bản và xử phạt chủ phương tiện sẽ ứng với số tiền cao nhất là hơn 10,22 tỷ đồng, số tiền trung bình 9,22 tỷ đồng và số tiền thấp nhất là 8,21 tỷ đồng”. Như vậy, thất thoát số tiền rất lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đối với vi phạm trong công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Minh Hiếu được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giao trực tiếp chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải nhưng “chưa sát sao, quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo áp dụng các biện pháp giám sát, kiểm tra đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành nên không phát hiện các hành vi vi phạm của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh”.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 28/04/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 29/4/2022.

Facebook Comments