Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước

share on:

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ở nước ngoài.

Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nâng cốc chúc mừng
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hà Nội
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nâng cốc chúc mừng
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước

Hình ảnh Tổng bí thư chúc Tết đồng bào cả nước

Theo TTXVN, VGP

Facebook Comments