Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”

share on:

Ngày 19-4-1946, Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam khai mạc tại Pleiku (Gia Lai). Do ở xa, không có điều kiện đến dự, Bác đã gửi thư động viên và chúc mừng đại hội. Bức thư được viết ngắn gọn, súc tích, khoảng 300 từ, hàm chứa trong đó những chủ trương, đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhưng cũng hết sức gần gũi, thân thiết, chân thành.

Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”
Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”

Thư Bác viết có đoạn: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau… Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta…”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam đã đứng lên đoàn kết kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn và hy sinh, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, anh dũng của đồng bào các dân tộc thiểu số ở mọi vùng miền của Tổ quốc đã góp phần quan trọng cùng với quân và dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt chủ trương, chính sách đại đoàn kết của Đảng, Nhà nước và lời Bác dạy, cán bộ, chiến sĩ quân đội, không phân biệt người Kinh, người dân tộc thiểu số, thành phần xuất thân, nơi sinh sống, luôn nêu cao tình đồng chí, nghĩa đồng đội, đoàn kết với nhau như ruột thịt theo tinh thần “toàn quân một ý chí”.

Thực hiện chức năng đội quân công tác, những năm gần đây, các đơn vị trong toàn quân tích cực làm tốt công tác dân vận với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như: “Tết Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết quân dân”, “Xuân biên cương, Tết biển đảo”, “Nâng bước em tới trường”, “Chương trình 12 quân dân y kết hợp”… Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực làm công tác vận động quần chúng, chung sức xây dựng nông thôn mới; hàng nghìn lượt cán bộ biên phòng tăng cường về cơ sở vùng sâu, vùng khó khăn, căn cứ cách mạng…; góp phần ổn định tình hình tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… Bộ đội “4 cùng” với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp; đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

QĐND

Facebook Comments